Brexit en AVG

europe-3220208_640
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is door verschillende organisaties benaderd met vragen over de effecten die de Brexit zou kunnen hebben op de bescherming van persoonsgegevens. Deze vragen houden onder meer verband met het uitwisselen van persoonsgegevens met organisaties in het VK. Binnen de EU is dat geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij een no deal-Brexit zal het VK een zogeheten derde land worden en zullen organisaties doorgifte van persoonsgegevens aan organisaties in het VK moeten baseren op andere instrumenten.

De AP heeft over de mogelijke gevolgen van de Brexit nauw contact met haar Europese collega-toezichthouders. Binnen de samenwerking van de EDPB (European Data Protection Board) bespreken zij diverse scenario’s. Waar mogelijk zal de EDPB bij nieuwe ontwikkelingen nadere informatie geven.

Dagelijks verwerken wij talloze persoonsgegevens van klanten, medewerkers, leveranciers of derden om onze bedrijfsdoelen te kunnen realiseren. Door technologische ontwikkelingen kunnen wij steeds grenzelozer ondernemen en data verwerken. De nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt uniforme regels in heel Europa.

Weet u al wat de Brexit gaat betekenen voor informatiebeveiliging en databescherming binnen uw organisatie? Mag u nog steeds grenzeloos data en persoonsgegevens met uw partners in het Verenigd Koninkrijk uitwisselen? Of moet u nieuwe overeenkomsten met deze partners sluiten?

Hoe informeert u uw partners over het uitwisselen van data in het Verenigd Koninkrijk? U heeft als organisatie vrij weinig tijd, terwijl de gevolgen van Brexit voor uw bedrijf groot kunnen zijn. Voorkom vandaag nog de vervelende gevolgen van Brexit. Met een Brexit-voucher kunt u voordelig laten adviseren over de gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf. U krijgt tot EUR 2.500 subsidie van de overheid om goed voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit.

Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een zorgeloze voorbereiding op de gevolgen van de Brexit.

“Zorg dat je zelf een goed plan hebt anders word je het plan van de ander en dan heb je niet meer het stuur in handen.”