CCTV en AVG

camera-89012_640
Privacy en cameratoezicht op het werk

Cameratoezicht op het werk is toegestaan in het kader van preventie tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Door cameratoezicht worden persoonsgegevens verwerkt. De inbreuk op de privacy van de werknemers is bovendien groot.

Beperk de privacy inbreuk

In de eerste plaats moet de werkgever ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zoveel als mogelijk wordt beperkt. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan camera’s op te hangen in toilet- of doucheruimtes. De camera mag ook geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel namelijk niet nodig.

Gerechtvaardigd belang

Omdat door cameratoezicht persoonsgegevens worden verwerkt dient de werkgever voor die verwerking een grondslag te hebben. Voor werkgevers die camera’s willen gebruiken is dat de grondslag van het gerechtvaardigd belang.

Noodzakelijkheid van cameratoezicht

Alleen als het te bereiken doel niet ook op een andere manier kan worden bereikt, is cameratoezicht toegestaan. Dit houdt in dat het cameratoezicht noodzakelijk moet zijn.

“Als er geen toezicht is gaan mensen met uw spullen aan de haal of worden uw eigendommen hun eigendommen.”